Badania MFI

Usługowe wykonywanie badań wskaźnika płynięcia MFI / MFR tworzyw sztucznych
badania przeprowadzane na urządzeniu plastometr seria 400

zgodnie z normami: PN-EN ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 33664, DIN 53735


SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   DO   WSPÓŁPRACY