SKUP TWORZYW

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do producentów z polipropylenu, polietylenu, jak i wszystkich innych uczestników rynku przetwórstwa i obrotu tworzywami sztucznymi.

W zakresie naszych zainteresowań jest zarówno skup, jak i sprzedaż wszelkich materiałów z tworzyw sztucznych podlegających recyclingowi. Specjalizujemy się w przetwórstwie takich odpadów jak polietyleny niskociśnieniowe HDPE, polietyleny wysokociśnieniowe LDPE i LLDPE, czy polipropyleny.

Zapraszamy do współpracy firmy produkujące odpady w drodze procesów technologicznych, zakłady gospodarki komunalnej, firmy segregujące i prowadzące zbiórkę selektywną.

Oferowane odpady winny być posegregowane, czyste, pozbawione elementów nieplastikowych.

Jesteśmy również zainteresowani nawiązaniem współpracy z odbiorcami odpadów, przemiałów i regranulatów z LDPE, LLDPE, LDPE wtrysk.

Ponadto świadczymy usługi kruszenia, mielenia, regranulacji z powierzonego materiału, gwarantując jakość oraz dużą wydajność.

Posiadamy niezbędne zezwolenia na składowanie i przerób odpadów tworzyw sztucznych.

Dokładamy wszelkich starań, by spełniać najsurowsze wymogi w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

  Zapraszamy do współpracy:
- firmy produkujące odpady tworzyw (sieci marketowe)
- firmy segregujące i prowadzące selektywną zbiórkę odpadów tworzyw
- pośredników w obrocie tworzywami

W zakresie prowadzonej działalności posiadamy wszystkie stosowne decyzje na: 
  • skup 
  • transport 
  • magazynowanie 
  • przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych
Wystawiamy odpowiednie dokumenty potwierdzajace odzysk i recykling.
SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   DO   WSPÓŁPRACY